Öğrencilerin Seçimi

Erasmus Öğrenci Seçimi – Genel Kurallar

1) Erasmusa başvurmak isteyen tüm İTÜ öğrencilerinin başvuruları alınır; hiç bir öğrencinin başvuru şartlarına uygun olmadığı gerekçesi ile başvuruda bulunması engellenemez, ancak değerlendirme UA kuralları ve İTÜ Senatosu kararları çerçevesince yapılacaktır.

2) Yerleştirmeler yapılırken, değerlendirmeler hem öğrencinin not ortalaması hem de dil puanı baz alınarak yapılmaktadır. Başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:
Akademik başarı düzeyi : %50
Yabancı dil puanı* : %50
Yine UA kuralları gereği, dil puanının belirlenmesinde, öğrencinin konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucunun (mülakat) toplam dil puanı içindeki payı %25’den fazla olamaz.
*Yabancı dil puanı = Yabancı dil sınav puanı: %37,5 + %12,5 Yabancı dil mülakat notu

3) Yabancı dil puanı öğrencinin her tercihi için ayrı ayrı hesaplanmakta olup, başvurulacak üniversitenin eğitim dilinin Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olduğu durumlarda yabancı dil puanı olarak bu diller kullanılmakta, diğer üniversitelere yapılan yerleştirmelerde ise öğrencinin dil puanı olarak İngilizce notu kullanılmaktadır.

4) Öğrencilerin nihai puanları oluşturulurken, %50 not ortalaması + %37.5 dil puanı + %12.5 mülakat notu kullanılıyor.

Örnek: Bir öğrencinin 5 tercihi arasında, bir İngilizce puanı ile başvurduğu, iki de Fransızca puanı ile başvurduğu tercih varsa ve Fransızca puanı eğer 45’in altında ise, bu öğrenci Fransızca puanı ile başvurduğu kontenjanlara, kontenjanlar boş olsa bile yerleşemeyecektir.

Geçerliliği Olan Dil Belgeleri

Her öğrenci, yabancı dil puanının hesaplanabilmesi için, aşağıda belirtilen belgelerden başvuracağı ülke/ülkelerle ilgili yabancı dil belgelerini ibraz etmek zorundadır. Kabul edilecek olan dil belgeleri;

- KPDS, ÜDS veya YDS :45

- YÖK’ün bu sınavlara eşliğini http://www.yok.gov.tr/content/view/709/266/ tarif ettiği sınavlardır. Min:A2

- MEB onaylı veya yurtdışından alınmış, üzerinde A2 veya üstü dil seviyesini belirten dil belgeleri

- Abitur

Ancak, karşı kurumların yukarıda bahsi geçen dil belgelerini kabul edip etmeme durumunun kendi insiyatiflerinde olduğunu hatırlatmak isteriz.

Bu sınav listesi dışında hiç bir sınav sonucu ya da sertifika, diploma, seviye belirleme sınavı sonucu başvuru için kabul edilmeyecektir.

İngilizce dil belgesi olarak İTÜ Proficiency notu da kabul edilecektir. Bu belgede bir geçerlilik süresi aranmamaktadır.

İTÜ başvuruları için, Konservatuar ve sadece tez çalışması için gidecek olan lisansüstü öğrencilerin yalnızca İngilizce dil notu ibraz etmeleri yeterlidir. Karşı kurumlaın kendi başvuru koşullarında sizden dil belgesi isteyebileceği unutulmamalıdır.

Başvurular için, bu belgelerden birine sahip olmadığı halde, olduğunu belirterek söz konusu ülke kurumlarından tercih yapan öğrencilerin tercihleri evrak teslim aşamasında ilgili tercihi İPTAL EDİLECEK VE YERİNE YENİ TERCİH YAPTIRILMAYACAKTIR.