Bölüm Olanakları

 • Kaya Mekaniği
  • Kayaç Sınıflandırma Sistemleri
  • Kaya ve Toprak Şev Stabilitesi
  • Sayısal Modelleme
  • Tahkimat Tasarımı
  • Kayaç Doku Analizleri
  • Risk Analizi
 • Yeraltı ve Açık Maden İşletmelerinin Planlaması
  • Jeoistatistik Yöntemle Rezerv Hesabı
  • Cevher Yatağı Modelleme
  • Üretim Planlaması
  • Açık ve Yer altı İşletme Tasarımı
  • Patlatma Tasarımı
  • Açık İşletmelerde Optimum Ekipman Seçimi
 • Yapı Taşları
  • Mermer ve Diğer Yapı Taşlarının Özellikleri
  • Mermer Teknolojisi
 • Madenlerde ve Tünellerde Kazı Mekanizasyonu
  • Maden ve Tünel Makinaları Tasarımı
  • Kazılabilirlik Etüdü
  • Modelleme Çalışmaları
  • Mikro Tünel
  • Performans Tahminleri
 • Madencilikte Bilgisayar Uygulamaları
  • Mevcut Yazılımların Kullanımı
  • Yazılım Geliştirme
 • Madenlerde ve Tünellerde Havalandırma
  • Yeraltı Madenciliğinde Havalandırma
  • Tünellerde Havalandırma
 • Madencilik ve Çevre
  • Maden Sahalarının Rehabilitasyonu
  • Maden ve Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Depolanması ve Değerlendirilmesi
  • Atık Barajlarının Çevreye Etkisi
  • Patlatma ve Çevreye Etkisi
 • Maden Ekonomisi
  • Risk Analizi
  • Maden ve Cevher Hazırlama Tesis Yatırımlarının Fizibilitesi
  • Cevher ve Kömür Hazırlama Tesislerinde Maliyet Denetimi ve Düşürme
 • Delme Teknolojileri
  • Madencilikte Kullanılan Delici Uçlar ve Ekipmanlar
  • Derin Sondaj Donanımları
 • Çimento Teknolojisi
  • Çimento Hammaddelerinin Üretimi
  • Hammadde Hazırlama ve Homojenizasyonu
  • Öğütmede Enerji ve Maliyet Denetimi