Cemal Birön Kitaplığı

0_07393
Prof.Dr. Cemal BİRÖN  Kimdir ?

1919 yılında İstanbul’da doğdu. 1937 yılında İzmir Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1938 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün açtığı yurtdışı sınavını kazanarak, Paris Ecole des Mines’te Maden Mühendisliği öğrenimi görmek üzere Fransa’ya gönderildi. Fransızca dil hazırlık sürecinde II. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine, öğrenimine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam etmesi uygun görüldü. 1940 yılında ABD’de başlayan İngilizce dil öğrenimini tamamladıktan sonra Montana Maden Mühendislik Okulu’na kaydoldu. Bu okuldaki dört yıllık eğitim süresini Türkiye’den gelen diğer arkadaşları gibi, üstün başarı ile üç yılda “Maden Mühendisi” unvanını alarak tamamladı. Lisansüstü öğrenimine Utah Üniversitesi’nde başladı ve 1944 yılında “ Maden Yüksek Mühendisi” derecesini aldı. 1944 yılı ortalarında Türkiye’ye dönen Cemal BİRÖN, aynı yıl Eylül ayı sonunda Ereğli Kömürleri İşletmesi Kurumu (EKİ-Zonguldak)’nda çalışmaya başladı. Kısa bir süre sonra askere alındı ve 1945 – 1947 yılları arasında vatani görevini tamamladı. Tekrar EKİ Çaydamar Ocağı’ndaki görevine döndü ve burada 1953 yılına kadar Üretim Başmühendisliği, Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerini sürdürdü. 1953 yılında kendi çabalarıyla temin ettiği İngiliz Kültür Heyeti bursu olanaklarından yararlanarak İngiltere Durham Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına başladı ve 1955 yılında Doktora derecesi almaya hak kazandı. Yurda döndükten sonra görev aldığı EKİ’de, idari görevlerinin yanı sıra “Denizaltı Madenciliği” konusunda bilimsel çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürdü. Bu konuda Japonya’da da araştırmalarda bulundu. Doçentlik Tezi’ni hazırlayarak 1962 yılında EKİ’den İTÜ Maden Fakültesi’ne geçti ve “Maden İşletmesi ve Makineleri Kürsüsü” başkanlığına getirildi. Üniversitedeki görevi sırasında yaptığı bilimsel çalışmalarla 1971 yılında “Profesör”lüğe yükseltildi ve ülkemizde “Maden Mühendisliği Dalı”nda bu unvanı taşıyan ilk bilim adamı oldu. Emekli olduğu 1986 yılına kadar “Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı” görevini sürdürdü. Emekli olduktan sonra da 1998 yılına kadar ders vermeye devam etti. İTÜ’deki 24 yıl süren görevi sırasında, çok sayıda Maden Mühendisi’nin yanı sıra, bugün çeşitli üniversitelerdeki “Maden Mühendisliği Bölümleri’nde hocalık yapan bilim adamlarının yetiştirilmesinde takdire değer gayret gösterdi.

Tüm mesleki yaşamı boyunca yayınlanmış 102 eseri bulunmaktadır. Bunlardan 1971 yılında yayınlanan “Madenlerde Tahkimat İşleri” adlı eser  İTÜ’de  Maden Mühendisliği Dalı’nda yayınlanan ilk ders kitabıdır. Daha sonra 1980 - 81 ders yılında, ABD Virginia Polytechnic’te verdiği “Design of Supports in Mines” dersi sırasında hazırladığı ders notu Prof.Dr. Ergin ARIOĞLU’nun katkılarıyla geliştirilmiş ve İngilizce Ders Kitabı olarak yayınlanmıştır. Bu eser daha sonra İspanyolca ve Farsça dillerine çevrilmiştir. Diğer kitapları, Prof.Dr. Suna ATAK ile birlikte hazırladıkları “Maden Mühendisliğine Giriş” (1986) ve Prof.Dr. Suna ATAK, Doç.Dr. Hasan Ergin ile birlikte hazırladıkları “Introduction to Mining Engineering and Turkish Mineral Industry” (2003) dir.

Hocamız, 6 Ocak 2011' de son yıllarını geçirdiği Amerika Birleşik Devletleri'nde vefat etmiştir.  

Prof. Dr. Cemal BİRÖN Kitaplığı

Bu kitaplık Prof.Dr. Cemal BİRÖN’ün Türkiye Madenciliğine ve Maden Mühendisliği Eğitimine yaptığı katkıların unutulmaması ve geleceğin genç madencilerine aktarılması için hazırlanmıştır. İTÜ Maden Fakültesi’ndeki  sınırlı çalışma alanları içinde ayrılan bu bölüm Hocanın rahle-i tedris’inden geçmiş, onu gerçekten seven öğrencileri tarafından tefriş edilmiştir. Bu konuda desteğini gördüğümüz Prof. Dr. Mehmet Güney'e, Prof. Dr. Şinasi Eskikaya'ya, Dr. Ertuğrul Topuz'a, Genç Madenciler Derneği (GEMAD) Yönetim Kurulu’na, Maden Yüksek Mühendisi Abdullah MISIRLIOĞLU’na ve Maden Mühendisi Uğur BATTAL’a teşekkürlerimizi sunarız.

Maden Mühendisliği eğitimi gören öğrencilere ve madenciliğe gönül verenlerin kullanımına açık olan bu kitaplıkta 1000 civarında yayın bulunmaktadır. Eserler Hocamız ve bölümüz öğretim üyeleri tarafından hediye edilmiştir. Prof. Dr. Cemal BİRÖN Kitaplığı’na uğraşı alanımıza giren konularda yapılacak kitap, harita, CD bağışlarını memnuniyetle karşılayacağımızı bilgilerinize sunarız.