Bilgisayar Destekli Maden Planlama Laboratuvarı

0_08630

Bu laboratuvarda açık ve yer altı maden işletmelerinin tasarımı ve planlamaları Vulcan Micromine gibi entegre madencilik yazılımları kullanılarak yapılmaktadır. Maden yatağının 3-B modellemesi yapıldıktan sonra, jeoistatistik yöntemle rezerv hesapları yapılmakta,  gerek açık işletme gerekse yer altı işletmesinin 3-B tasarım ve planlamaları yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca maden ve tünellerde tasman tahmini için 2-B ve 3-B sonlu elemanlar yazılımları, Plaxis, 3-D Tunnel mevcuttur. Kaya ve Zemin şev stabilitesi çalışmaları da bilgisayar ortamında yürütülmektedir.

Laboratuvar Sorumlusu:
Prof.Dr. Selamet Erçelebi
ercelebi@itu.edu.tr