Jeoteknik Etüdler

Kaya zeminler ile ilgili her türlü jeoteknik deneyler laboratuvarlarımız imkanlarında gerçekleştirilmektedir.