Kaya Mekaniği Deneyleri

Laboratuvarlarımızda gerçekleştirilen ve kaya malzemesinin mekanik, fiziksel ve deformasyon özelliklerini tespit etmeye yönelik kullanılan deneylerde aşağıdaki standartlardan faydalanılmaktadır.
Kullanılan Standartlar
TS 699  TS 2029 TS 8615
TS 2027 TS 2030 TS 8615
TS 2028 TS 8543 TS 2513
TS 1910 TS 706 ASTM D 1883
TS 3814 TS 882 TS 3694
TS 2809 TS 2824


1. Mekanik Özellikler Deneyleri            2. Deformasyon Deneyleri              3. Fiziksel Özellik Deneyleri
a) Tek Eksenli Basınç Dayanımı
b)Dolaylı Çekme Dayanımı
c) Üç Eksenli Basınç Dayanımı
d)Makaslama Dayanımı
e) Eğilme Dayanımı
f) Aşınma Dayanımı
g) Nokta Yük Dayanımı
h) Dona TesirlerineDayanım
i) Sertlik
j) Darbe Dayanımı
k) Asitlere Karşı Dayanıklılık
a) Elastik Modül Tayini
b) Poisson Oranı Tayini
c) Şişme İndeksi Tayini
d) Suda Aşınabilirlilik Tayini
a) Birim Hacim Ağırlığı
b) Yoğunluk
c) Özgül Ağırlık
d) Porozite
e) Su emme
f) Doluluk Oranı
g) Sonik Hız Tayini