Yapı Taşları İçin Yapılan Deneyler

1. Mermer 2. Agrega
 • Tek Eksenli Basınç Dayanımı
 • Aşınma Dayanımı
 • Dona Dayanım
 • Eğilme Dayanımı
 • Darbe Dayanımı
 • Birim Hacim Ağırlığı
 • Özgül Ağırlık
 • Porozite
 • Su Emme
 • Doluluk Oranı
 • Sertlik
 • Kimyasal Özellikler
  • SO3 Olarak Sülfat Miktarı
  • Klorür
 • Teknolojik Özellikler
 • Boyut Dağılımın Belirlenmesi
  (Granülometri)
 • Uygunsuz Tane Şekli (Yassılık İndeksi)
 • Organik Madde Tayini
 • Su Emme
 • Küp Dayanımı
 • Donma Çözülme Kaybı
 • Aşınma Dayanımı (Los Angeles)
 • Darbe Dayanımı
 • Sıkışma Özelliği (CBR)
3. Doğal Parek Taşları 4. Beton Parke Taşları
 • Özgül Ağırlık
 • Porozite
 • Basınç Dayanımı
 • Eğilmede Çekme Dayanımı
 • Su Emme
 • Sürtünmeden Dolayı Aşınma
 • Darbe Dayanımı
 • Dona Dayanıklılık Deneyi
 • Asitlere Karşı Dayanıklılık
 • Su Emme
 • Dona Dayanıklılık
 • Basınç Dayanımı
 • Aşınmaya Dayanıklılık