Araştırmalar

GÜNCEL ARAŞTIRMALAR
•Madenlerin mekanizasyonu
•Galeri ve tünel açmada en uygun kazı makinelerinin seçimi ve performans tahmin modelleri ve performans optimizasyonu
•Kollu makinelerin metal madenlerine uygulanabilirliği
•Performans tahminine yönelik kırılganlık indeksi geliştirilmesi
•Mekanize kazıda keski aşınmaları etütleri
•Mikrotünel açma teknikleri
•Sondaj tekniği ve matkap etütleri
•Mekanize kuyu açma
•Kuyu ihraç tesisleri, maden makinelerinin seçim kriterlerinin geliştirilmesi
•Hidrolik kazı
•Madenlerde su atımı ve hidrolik nakliyat projeleri
•Madenlerde nakliyat
•Blok doğal taş kesme makineleri

HEDEFLENEN ARAŞTIRMALAR
•Mikrotünel teknolojisinde mini disk uygulamaları ve performans modelleri
•Tam boyutlu, küçük ölçekli ve taşınabilir kesme deneylerinin karşılaştırılması ve kritiğinin yapılması
•Dekapaj amaçlı kullanılan delicilerin ve matkapların seçim kriterlerinin araştırılması
•Tünel ve galeri açmada kullanılan kesici kafaların tasarımı ve titreşim etüdü
•Yeni kazı teknolojilerinin araştırılması
•Madenlerin otomasyonu
•Zemin şartlandırma koşullarının TBM’lerin performansına etkileri

TAMAMLANMIŞ ÖNEMLi ARAŞTIRMALAR
•Maden Makinelerinde Oluşabilecek Arızaların Yağ Analiz Yöntemi ile Önceden Belirlenmesi
•NATO TU-Excavation Projesi
•Karadeniz Bakır İşletmeleri Matkap Performans Etüdü
•Tuzla Dragos Tünel İnşaatı TBM Kullanım Uygunluk Etüdü
•Barit Maden Türk A.Ş Sölestit İşletmesi Cevher ve Yankayaçların Kazı Mekanizasyonuna Uygunluk Etüdü
•Mil-Ten Ocaklarındaki Kömür Damarlarının Kesilebilirlik Özellikleri
•Anadoluray Kadıköy-Kozyatağı Metro Tünel Kazılarında Kullanılacak TBM için Kesilebilirlik Deneyleri ile Optimum Makine Parametrelerinin Belirlenmesi