Küçük Boyutlu Kesme Deney Seti

Küçük boyutlu kesme deney seti karot numuneler veya l0 x l0 x 20 cm boyutlarına kadar olan kayaç blokları üzerinde kesilebilirlik deneyleri yapmak için geliştirilmiştir. Bir dinamometre ve bilgisayar destekli veri toplama sistemi standart bir kama tipi keski üzerine gelen üç eksendeki kuvvetlerin kaydedilmesi için kullanılmaktadır. Kesme kuvveti ve çıkan pasa yardımı ile hesap edilen spesifik enerji değerleri, kayaçları kesilebilirliklerine göre sınaflandırmak amacıyla değerlendirilmekte ve sonuçta bu kayaç numunesini temsil eden jeolojik formasyonda kullanılacak en uygun kazı veya tünel açma makinesinin seçimi ve performans tahmini yapılabilmektedir.

0_03906