Tam Boyutlu Kesme Deney Seti

20160603_165935_001

Bu deney seti herhangi bir tam boyutlu keski ile ( disk, kama, kalem uçlu, vs ) benzetilmiş arazi şartlarında 1x1x0,6 m. boyutlarına kadar kayaç numunelerinin kesilmesi ve buna bağlı olarak da kesilebilirlik özelliklerinin tespitine yaramaktadır. Bilgisayar destekli bir veri toplama sistemi ve bir alüminyum dinamometre yardımı ile keskilere kesme yönüne dik 50 ton, kesme istikametine paralel 30 ton ve yanal istikamette 10 ton’a kadar keski kuvvetleri ölçülebilmektedir. Deney seti, kesme derinliği, keskiler arası mesafe, kesme hızı ve keskilerle kayacın birbirlerine göre durumlarını değiştirmeye uygundur. Tam boyutlu kesme deneyleri, belirli bir kayaç formasyonu için en uygun keski tipinin, kesici kafa dizaynının, bu formasyonda verimli çalışabilecek makine türü ile güç-tork-baskı ihtiyacının belirlenmesine ve bu makinenin performansının optimizasyonu ve önceden tahmininin yapılmasına imkan sağlamaktadır. Seçilen makinede en uygun kesme derinliği ve keskiler arası mesafenin belirlenmesi kesme enerjisinin kayaca en verimli şekilde transferini sağlamakta ve ilerleme hızını arttırmaktadır. Birçok mekanize kazı sisteminde kesilen parçaların boyutu veya toz oluşumu tüm uygulamanın değerlendirilmesinde önemli olmaktadır. Yapılan kesme deneylerinde açığa çıkan kayaç parçaları toplanmakta, elenmekte ve sonuçlar kazı verimi açısından yorumlanmaktadır.

0_03900