Taşınabilir Kesme Deney Seti

İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü Maden Mekanizasyonu ve Teknolojisi Anabilim Dalı tarafından geliştirilen Taşınabilir kesme deney seti ile karot numuneler veya l0 x l0 x 20 cm boyutlarına kadar olan kayaç blokları üzerinde kesilebilirlik deneyleri yapılabilmektedir. Küçük bir deney seti olması dolayısı ile yerbilimleri ile ilgili disiplinlerde araştırma yapanlar, kazı işi yapan yükleniciler, arazi incelemesi yapan firmalar vs tarafından kolayca kullanılabilir ve sonuçları değerlendirilebilir niteliktedir. Bir dinamometre ve bilgisayar destekli veri toplama sistemi standart bir disk keski üzerine gelen üç eksendeki kuvvetlerin kaydedilmesi için kullanılmaktadır. Kesme kuvveti ve çıkan pasa yardımı ile hesap edilen spesifik enerji değerleri, kayaçları kesilebilirliklerine göre sınaflandırmak amacıyla değerlendirilmekte ve sonuçta bu kayaç numunesini temsil eden jeolojik formasyonda kullanılacak en uygun kazı veya tünel açma makinesinin seçimi ve performans tahmini yapılabilmektedir.

 indir