Zemin Şartlandırma Laboratuvarı

Soil_Cond_Lab_1

Tünellerde ve maden galerilerinde yumuşak formasyon / zemin kazılarında istenmeyen deformasyonlar ve stabilite sorunlarının çözümü amacıyla son yıllarda kalkanlı ve kazı aynasına arazi (zemin) ve hidrostatik (su) basınçları dengelemek amacıyla bir “karşı basınç” uygulayabilen ve bu sayede stabiliteyi sağlayabilen “pasa basınçlı tünel açma makineleri” (EPB TBM) kullanılmaktadır. Bu makinelerde kazılan malzeme kesici kafa önünde, kesici kafa boşluğunda ve burgulu konveyörde özel köpükler (hava + su + köpük kimyasalı + gerekirse polimer) ile karıştırılarak şartlandırılmakta, uygun kıvama getirilmekte ve bu sayede deformasyonlar minimize edilmekte, metal aksamın ve keskilerin aşınmaları azaltılmakta ve tork-baskı kuvveti azaltılarak EPB TBM’in kazı hızları arttırılmaktadır. Dolayısı ile kullanılan köpüğün kazılan formasyona / zemine uygun olarak tasarımı ve optimizasyonu, bu makinelerin kazı performanslarını ve maliyetlerini doğrudan etkilemektedir. Bu laboratuvarda, sahadan alınan formasyon/zemin örneklerine en uygun köpük tasarımı değişik deneyler ile ortaya konulabilmektedir.

Laboratuvar Sorumlusu:
Prof. Dr. Hanifi Çopur
copurh@itu.edu.tr