Emekli Öğretim Üyeleri

Galip ÖZEN

Galip ÖZEN

Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra Maden Tetkik Arama Enstitüsü’nün açtığı sınavlarda Türkiye birincisi oldu ve Almanya’ya Freiberg Maden Akademisi’ne (Bergakademie Freiberg) madencilik eğitimi için burs kazanarak gönderildi. Mezun olup yurda döndükten sonra Etibank Zonguldak Ereğli Kömür İşletmeleri’nde 1941 – 1952 yılları arasında mühendis olarak çeşitli kademelerde görev yaptı ve Etüd Tesis Müdürü oldu. 1952 – 1979 yılları arasında özel sektörde, kendi kurduğu şirketlerde, çeşitli yerli ve yabancı kuruluşlarda mühendis, müşavir ve yönetici olarak çalıştı. 1954 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nin kurucu kadrosuna katıldı ve 1974 yılına kadar öğretim görevlisi olarak katkıda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından yurt dışına eğitim görmek için gönderilen Galip Özen’in yaşamı, özellikle Almanya’da Hitler dönemine rastlayan eğitim yıllarının öyküsü, “Nazilerle Beş Yıl” adlı kitapta toplandı.

 

Namık ESMER

Namık ESMER

Almanya’da Freiberg Maden Akademisi'nden mezun oldu. Maden Tetkik Arama Enstitüsü’ne bağlı olarak 1941-1945 yılları arasında petrol araştırmaları yaptı. Daha sonra özel sektöre geçti ve aralarında kurucusu ve ortağı olduğu şirketlerin de bulunduğu birçok yerli ve yabancı kuruluşta danışman ve yönetici olarak görev aldı. 1955 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nin kurucu kadrosuna katıldı ve 1977 yılına kadar öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1972 – 1990 yılları arasında Türkiye Madenciler Derneği Genel Sekreterliği yaptı. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği danışmanlığı da yaptı. 1986 yılında kurulan Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı'nın kurucularındandır. 

 

Asaf YENİSEY

Asaf YENİSEY

1919 yılında İstanbul’da doğdu. Saint-Joseph Lisesini 17 yaşında bitirdikten sonra Atatürk’ün eğitim için yurt dışına gönderdiği üstün başarılı öğrencilerden biri olarak Fransa’da matematik eğitimine başladı. 1939 yılında II. Dünya Savaşının çıkması üzerine ABD’de Columbia Üniversitesi'nde Maden Mühendisliği Bölümü’ne girdi. Burada yüksek lisans eğitimini tamamladı ve Maden Yüksek Mühendisi olarak ülkesine döndü. Zonguldak Ereğli Kömürleri İşletmeleri’nde Maden Mühendisi olarak çalışmaya başladı. 1955-1960 yılları arasında Tesis İşleri Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 1960 yılında İstanbul’a döndü ve İTÜ Maden Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak 1974 yılına kadar hizmet verdi. 1960 yılında İTÜ’deki görevi ile eş zamanlı olarak, kurulmakta olan Türk Pirelli Lastikleri fabrikasına katıldı. Fabrikanın yerleşim ve inşaat aşamalarını yöneten Yenisey, fabrikanın kuruluşundan hemen sonra genel müdür yardımcısı oldu ve 1983 yılında emekli olana kadar bu görevi sürdürdü. Daha sonra 10 yıllık bir süre danışman olarak Pirelli’de çalışmaya devam eden Asaf Yenisey, 2003 yılında aramızdan ayrıldı. 

 

Hüseyin KULAKSIZ

Hüseyin Kulaksız2

1911 yılında Tirebolu’da doğmuştur. Lise eğitimini bitirdikten sonra Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü sınavını kazanarak maden mühendisliği eğitimi için Fransa'ya gönderilmiştir. 1938'de Paris Maden Yüksek Okulu'na girmiş, bu sırada başlayan 2. Dünya Savaşı nedeniyle 50 kadar öğrenci ile birlikte 1939'da ABD'ye gönderilmiştir. Colombia Üniversitesi’nde 1941 yılında lisans, 1942'de yüksek lisans derecelerini alarak yurda dönmüştür. 1942-1960 yılları arasında askerlik görevi dahil 18 yıl Ereğli Kömürleri İşletmesi'nde ocak mühendisi, Kandilli'de üretim başmühendisi en son olarak da bölge müdürlüğü görevlerini yapmıştır. 1960 sonrası bir süre Ögelman Krom Madencilik Şirketi'nde çalışmıştır. 1963-1980 yılları arasında İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü'nde, yeraltı topoğrafyası ve maden işletme derslerini vermiştir. 

 

Halit Fethi ÇORLUHAN

Halit Fethi Çorluhan2
 

1919 yılında Adana'da doğmuştur. Lisans eğitimini ABD'de, Columbia Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitede tamamladıktan sonra 1942 yılında yurda dönmüştür. 1943 yılında Garp Linyitleri İşletmesi'nde çalışmaya başlamıştır. Daha sonra İTÜ Teknik Okulu, Maden Şubesi'nde göreve başlamıştır. 1963 yılından itibaren İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletmeleri ve Makineleri Kürsüsü'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya devam etmiştir. Maden işletme, maden planlaması ve maden makineleri derslerini vermiştir. 13.07.1982 tarihinde emekli olan hocamız, 1986 yılında aramızdan ayrılmıştır. 

 

Mehmet Yavuz FINDIKGİL

Mehmet Yavuz Fındıkgil2

1917 yılında İstanbul'da doğmuştur. Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi'nde 1938 yılında tamamlamıştır. Çeşitli yörelerde savcılık ve hakimlik yaptıktan sonra, 20.12.1956 tarihinde İTÜ Maden Fakültesi, Maden İşletmeleri ve makineları Kürsüsü'nde çalışmaya başlamıştır. Özel bilgi ve deneyim gerektiren maden hukuku, petrol hukuku, iş hukuku derslerini üslenmiş ve yaklaşık 45 yıl aralıksız bu dersleri vermiştir. Aynı dönemde avukat kimliği ile hukuki danışmanlık hizmetlerini de yürütmüştür. Eğitim faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla hazırladığı bir de ders kitabı bulunmaktadır. "Maden Hukuku" adlı, 1966 yılında basılan bu eser, ülkemizde bu konuda yayınlanmış ilk kitap olma özelliği taşımaktadır. Yurt Madenciliği Geliştirme Vakfı'nın kurucuları arasındadır. 28.09.1980 tarihinde emekli olmuştur. 1998 yılında aramızdan ayrılmıştır. 

 

Prof. Dr. Cemal BİRÖN

Prof. Dr. Cemal Birön

1919 yılında İstanbul’da doğdu. 1937 yılında İzmir Erkek Lisesi’nden mezun oldu. 1938 yılında Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün açtığı yurtdışı sınavını kazanarak, Paris Ecole des Mines’te Maden Mühendisliği öğrenimi görmek üzere Fransa’ya gönderildi. Fransızca dil hazırlık sürecinde II. Dünya Savaşı’nın çıkması üzerine, öğrenimine Amerika Birleşik Devletleri’nde devam etmesi uygun görüldü. 1940 yılında ABD’de başlayan İngilizce dil öğrenimini tamamladıktan sonra Montana Maden Mühendislik Okulu’na kaydoldu. Bu okuldaki dört yıllık eğitim süresini Türkiye’den gelen diğer arkadaşları gibi, üstün başarı ile üç yılda “Maden Mühendisi” unvanını alarak tamamladı. Lisansüstü öğrenimine Utah Üniversitesi’nde başladı ve 1944 yılında “ Maden Yüksek Mühendisi” derecesini aldı. 1944 yılı ortalarında Türkiye’ye dönen Cemal BİRÖN, aynı yıl Eylül ayı sonunda Ereğli Kömürleri İşletmesi Kurumu (EKİ-Zonguldak)’nda çalışmaya başladı. EKİ Çaydamar Ocağı’nda 1953 yılında, Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerini sürdürdü. 1953 yılında İngiliz Kültür Heyeti bursunu kazanarak İngiltere Durham Üniversitesi’nde doktora çalışmalarına başladı ve 1955 yılında Doktora derecesi almaya hak kazandı. Yurda döndükten sonra görev aldığı EKİ’de, idari görevlerinin yanı sıra “Denizaltı Madenciliği” konusunda bilimsel çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürdü. Bu konuda Japonya’da da araştırmalarda bulundu. Doçentlik Tezi’ni hazırlayarak 1962 yılında EKİ’den İTÜ Maden Fakültesi’ne geçti ve “Maden İşletmesi ve Makineleri Kürsüsü” başkanlığına getirildi. Üniversitedeki görevi sırasında yaptığı bilimsel çalışmalarla 1971 yılında “Profesör”lüğe yükseltildi ve ülkemizde “Maden Mühendisliği Dalı”nda bu unvanı taşıyan ilk bilim adamı oldu. Emekli olduğu 1986 yılına kadar “Maden Mühendisliği Bölüm Başkanlığı” görevini sürdürdü. Emekli olduktan sonra da 1998 yılına kadar ders vermeye devam etti.

Tüm mesleki yaşamı boyunca yayınlanmış 102 eseri bulunmaktadır. Bunlardan 1971 yılında yayınlanan “Madenlerde Tahkimat İşleri” adlı eser İTÜ’de Maden Mühendisliği Dalı’nda yayınlanan ilk ders kitabıdır. Daha sonra 1980 - 81 ders yılında, ABD Virginia Polytechnic’te verdiği “Design of Supports in Mines” dersi sırasında hazırladığı ders notu Prof.Dr. Ergin ARIOĞLU’nun katkılarıyla geliştirilmiş ve İngilizce ders kitabı olarak yayınlanmıştır. Bu eser daha sonra İspanyolca ve Farsça dillerine çevrilmiştir. Diğer kitapları, Prof.Dr. Suna ATAK ile birlikte hazırladıkları “Maden Mühendisliğine Giriş” (1986) ve Prof.Dr. Suna ATAK, Prof.Dr. Hasan ERGİN ile birlikte hazırladıkları “Introduction to Mining Engineering and Turkish Mineral Industry” (2003) dir.

1947 yılında evlendiği eşini 60 yıl süren mutlu bir birliktelikten sonra 2007 yılında kaybetmiştir. Biri kız, diğeri erkek iki çocuk babası olan değerli hocamızı 2011 yılında ABD’de kaybettik.

 

 

Prof. Dr. Senai SALTOĞLU

Prof. Dr. Senai Saltoğlu

Senai Saltoğlu,1934 yılında Malatya’da doğmuştur. 1958 yılında İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nde eğitimini tamamlamıştır. 1965 yılında Almanya’da Bergbauforschung Enstitüsü’nde ”Doktor” unvanını almıştır. İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde 1959 -1965 yılları arasında asistan olarak görev yapmıştır. 1965 – 1971 yılları arasında yardımcı doçent, 1971 – 1977 yılları arasında doçent ve 1977 – 2001 yılları arasında ise profesör olarak İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nde çalışmıştır. Fakültesinde Yeraltı Maden İşletmeciliği ve Açık İşletmeler derslerini vermiştir. 3 doktora öğrencisi ve bitirme çalışmalarında danışmanlık görevini üstlenmiştir. Çok sayıda endüstriyel ve bilimsel araştırma projesinde yer almıştır. 1984 – 1992 yılları arasında İTÜ Rektör Yardımcılığı, 1977-1980 yılları arasında ise İTÜ Maden Fakültesi Dekanlığı, 1986 –1997 seneleri arasında ise İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü bölüm başkanlığı görevlerini sürdürmüştür. 1982 – 1986 yılları arasında da İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nün Yeraltı Maden İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2001 senesinin başında ise emekli olmuştur.

 

Prof. Dr. Erdil AYVAZOĞLU

Prof. Dr. Erdil Ayvazoğlu

1935 yılında Edirne’de doğmuş. İlk, orta ve lise öğrenimini yine aynı şehirde tamamlamıştır. 1954 yılında girdiği İTÜ Maden Fakültesi’nden 1959 Haziran döneminde Maden Yüksek Mühendisi olarak mezun olmuştur.1963 yılında İTÜ Maden Fakültesi’ne asistan olarak girmiş ve 1969 yılında başladığı doktora çalışmasını 1973 yılında tamamlamıştır. Daha sonra İngiltere’de National Coal Board’ın laboratuvarlarında ve kömür işletmelerinde mesleki araştırmalar yapmış ve incelemelerde bulunmuştur.
7 Kasım 1979’da Doçentlik unvanını almış, 6 Haziran 1989 tarihinde ise Maden İşletmesi Anabilim Dalı’nda Profesörlüğe yükseltilmiştir. Lisans eğitiminde Madenlerde Havalandırma ve Emniyet, Yüksek Lisans öğretiminde Havalandırma Şebeke Hesapları, Maden Tesis Tasarımı derslerini vermiştir.

İTÜ Maden Fakültesi’ndeki hizmetleri sırasında pek çok kısa ve uzun süreli idari görev üstlenmiş ve ayrıca 1985-91 yılları arasında iki dönem Dekan Yardımcılığı, uzun süre Maden Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı ve Maden İşletme Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yapmıştır. Aralıksız olarak görev yaptığı İTÜ’den Eylül 2002’de emekli olmuştur. Evli ve iki çocuk sahibi olan hocamızı 2020 yılında kaybettik.

 

Prof. Dr. Şinasi ESKİKAYA

Prof. Dr. Şinasi Eskikaya

9 Mart 1935’de Tokat’ta doğdu. İlk ve ortaokulu Tokat’ta, liseyi ise Balıkesir’de bitirdi. 1961’de İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’nden Maden Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. Bir yıl Devlet Su İşleri Kurumu’nda sondaj mühendisi olarak çalıştı. 1964’te İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Maden İşletme ve makineları Kürsüsü’ne asistan olarak girdi. İngiltere Newcastle Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde 1966 yılında başladığı çalışmalarını tamamlayarak 1970 yılında doktor unvanını aldı. İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü’nde 1976’da Doçent, 1980’de Profesör oldu. Bilimsel Çalışmaları arasında, TÜBİTAK tarafından desteklenen 2 adet, NATO tarafından desteklenen 1 adet bilimsel projede direktörlük yapmış olup, ayrıca, bölüm içinde yapılmış çok sayıda endüstri projelerinde görev almış bulunmaktadır. Yurt içinde ve dışında yayınlanmış çok sayıda makale ve bildirisi mevcuttur. Bunlara ilaveten, Almanca’dan tercüme edilmiş 2 çeviri kitabı ve editörlüğünü yaptığı 6 kitap vardır. 4 doktora öğrencisi ve 25 yüksek lisans öğrencisi ile, yüzlerce bitirme ödevi öğrencisine danışmanlık yapmıştır.

Maden Mekanizasyonu Teknolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkan Yardımcılığı, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Başkan Yardımcılığı (1987-88) ve iki dönem (1991-94 ve 1994-97) Maden Fakültesi Dekanlığı yapmıştır. İngilizce, Almanca ve orta derece Fransızca bilmekte olup, 2002 yılında emekli olmuştur.

 

Prof. Dr. Ergin ARIOĞLU

Prof. Dr. Ergin Arıoğlu

1947 doğumlu olan Arıoğlu 1969’da İTÜ Maden Fakültesi’nden Maden Yüksek Mühendisi, Newcastle Upon Tyne Üniversitesi’nin Maden Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Müh, İTÜ’de 1982’de doçent ve 1988’de profesör unvanlarını almıştır. Yayımlanmış 250’yi aşkın bilimsel teknik makale ve bildirisi vardır. Bunlardan 70’e yakını püskürtme beton kullanımı ve tasarımı, yüksek dayanımlı betonun mekanik büyüklükleri ve karışımının tasırımı, uçucu küllü beton kullanımı, beton nitelik denetimi, betonun yerinde dayanımı, çimento kireç stabilizasyonu ve deprem ile ilgilidir. 18 adet yayımlanmış telif kitabı olup, bunlardan üçü (Prof. Dr. Cemal Birön ile birlikte) İngilizce (Wiley, Newyork 1983), İspanyolca (Limasa , Mexico, 1987) ve Farsça dillerindedir. 1987 yılından beri International Bureau of Strata Mechanics, Katowice çağrılı üyesidir. Aynı kuruluşun 1995 yılında yayımladığı İngilizce Yeraltı Kömür Madenleri Geoteknik Destek Tasarımı el kitabının 8. Bölüm yazarıdır. TÜBİTAK tarafından desteklenmiş, "Kalın Linyit Damarlarında Betonarme Suni Tavan Uygulaması (C. BİRÖN ile birlikte)" ve "Uludağ Volfram Madeninde Atık Malzemesinin Dolgu Olarak Kullanımı (1981)" konularındaki araştırma projelerini gerçekleştirmiştir. Ayrıca, çeşitli toplumsal konular üzerinde 80 civarında gazete makalesinin ve çalışma raporunun yazarıdır. Sırası ile 1994, 1996 ve 1999 yıllarında olmak üzere üç kez Türkiye Prefabrik Birliği’nin en iyi makale ödülü sahibidir. 2002 yılında TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yabancı dillerde (1983, 1987) yıllarında yaptığı kitap yayınlarından ötürü sektörde “ilkler” ödülüne layık görülmüştür. 1994-2000 döneminde TMMOB Maden Mühendisleri Odası, İstanbul Şubesinin yönetim kurulu başkanlığını sürdürmüştür. Ülkemizin madencilik enerji ve Ar-Ge politikaları üzerinde çeşitli basın organlarında yayımlanmış 60’ı aşkın makalesi, söyleşi ve beyanatı vardır. Arıoğlu, Mart 2000 tarihinde İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü’nden emekli olmuştur. Akademik etkinliklerini halen Yapı Merkezi Holding Grubu Ar-Ge bölümünde sürdürmektedir.

 

Prof. Dr. Tayfun EVERGEN

Prof. Dr. Tayfun Evergen

1940 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta öğrenimini Saint Joeseph Fransız Erkek Lisesi’nde 1952 – 1960 yılları arasında yapmıştır. İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nde 1961 – 1966 yılları arasında eğitimini tamamlamıştır. Çalıştığı kurumlar sırayla 1966 – 1968 Etibank Şark Kromları İşletmesi (Alacakaya, ELAZIĞ) ve 1970 – 1972 Etibank Halıköy Civa İşletmesi (Ödemiş, İZMİR) olmuştur. 30.11.1972 tarihinde, İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nde asistan olarak göreve başlamıştır. "Etibank Seydişehir Mortaş Açık işletmesi Ateşleme Sisteminin Etüdü" konulu doktora çalışmasını 1978 yılında tamamlamıştır. 1982 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında doçent ve 1996 yılında profesör unvanlarını almıştır. 1999 yılında emekli olmuştur. İyi derecede Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.

 

Prof. Dr. Nuh BİLGİN 
 nuhbilgin
Nuh Bilgin İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Daha sonra 1977 yılında Newcastle Upon Tyne University'de “Mechanical Cutting Characteristics of Some Medium and High Strength Rocks.” başlıklı doktora çalışmasını tamamlamıştır. 1978 yılında İTÜ Maden Mühendisliği Bölümü'ne katılmıştır. 1989 yılında profesör olarak atanmıştır. Sonrasında Colorado School of Mines ve Witwatersrand University'de birer yıl misafir profesör olarak çalışmıştır. Kariyeri boyunca mekanize madencilik ve tünelcilik konuları ile ilgili yüzden fazla yayın yapmıştır. 2016 yılında emekli olmuştur. Günümüzde tünelcilik ve mekanik kazı üzerine danışman olarak çalışmaya devam etmektedir. Ayrıca Türkiye Tünelcilik Derneği'nde başkanlık görevini yürütmektedir. 

 

Prof. Dr. Orhan KURAL
orhankural vesikalık
Orhan Kural, 1950 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1972 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Bölümü'nden mezun olmuştur. 1973 yılında New York Columbia Üniversitesi'nde maden yüksek mühendisi unvanını almış ve İTÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Maden İşletmeleri ve Makinaları Kürsüsü'ne asistan olarak katılmıştır. 1978 yılında kömür kimyası bilim dalında Doktor unvanını almıştır. 1981 yılında DAAD bursunu kazanarak on dört ay süre ile Aachen Teknik Yüksek Okulu'nda briketleme konusunda araştırmalar yapmıştır. 1983 yılında Doçent unvanını, 1989 yılında Profesörlük unvanını almıştır. Kömürün tüketimi ve briketlenmesi ile ilgili 50 civarında değişik dillerde makalesi vardır. Kömür ile ilgili üç kitabın editörlüğünü yapmıştır. 

 

Prof. Dr. Gündüz ÖKTEN
vv[1]

Gündüz Ökten, 1951 yılında İstanbul'da doğmuştur. 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1974 yılında aynı bölümde mühendis olarak göreve başlamıştır.1975’de İstanbul Teknik Üniversitesi'nden maden yüksek mühendisi unvanını almış ve 1983’de doktora çalışmasını tamamlamıştır. Bu arada Federal Almanya Hükümeti’nin 14 ay süreli DAAD bursu ile 1978 -1979 yıllarında Bergbau - Forschung GmbH - Essen ve Westfaelische Berggewerkschaftskasse - Bochum’da araştırmalar yapmıştır. 1987 yılında yardımcı doçent, 1990 yılında doçent ve 1997 yılında profesör unvanlarını almıştır. Dekan Yardımcılığı, Bölüm Başkanlığı, Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Madenlerde havalandırma, ocak yangınları, ani gaz püskürmeleri,  iş sağlığı ve güvenliği konularında çalışmaları bulunmaktadır. 2018 yılında emekli olmuştur.

 

Prof. Dr. Sabri Erkin NASUF
erkin nasuf vesikalık

S. Erkin Nasuf 1951 yılında Eskişehir'de doğmuştur. 1972 yılında İ.T.Ü  Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünden mezun olduktan sonra 1972 -1977 yılları arasında İngiltere, İşkoçya Strathclyde Üniversitesinde "Kaya Mekaniği“ bilim dalında doktora çalışmasını tamamlamıştır. Daha sonra 1977 yılında İ.T.Ü Maden Fakültesi'nde göreve başlamış ve  sırasıyla 1982 yılında Yardımcı Doçent, 1983 yılında Doçent ve  1989 yılında Profesör ünvanlarını almıştır. Bu arada 1984-1985 tarihleri arasında A.B.D Virginia Politeknik Eyalet Üniversitesi'nde ziyaretçi profesör olarak "Madencilik Endüstrisinde Bilgisayar Uygulamaları" konusunda araştırmalarda bulunmuştur. 1996-2000 yılları arasında ise İ.T.Ü. Maden Fakültesi'nde Dekan Yardımcılığı görevi yapmıştır. 2004 -2008 yılları arasında  ise İTÜ Rektör Yardımcılığı görevini yapmıştır. Daha sonra yine 2014-2015 yılları arasında Maden Planlaması konusunda araştırmalarda bulunmak üzere A.B.D. Missouri Science and Technology Üniversitesi’ne Ziyaretçi Araştırmacı Profesör olarak gitmiştir. 

 

Doç. Dr. İsmail UĞUR
ismailugur vesikalık
İsmail Uğur, 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Bölümü'nden mezun olmuş ve Yüksek Maden Mühendisi unvanını almıştır. 1979 yılında Federal Almanya Rheinische Westfaelische Tech. Hochschule-Aachen'da doktora çalışmasını tamamlayarak Doktor unvanını almıştır. Maden makinaları, maden ekonomisi ve madenlerde nakliyat alanlarında çalışmalar yapmıştır. 

 

Dr. Mühendis Turgay DİNÇER

Dr. Mühendis Turgay Dinçer

Turgay DİNÇER, 1956 Bolu doğumlu olup, ilk ve orta okulu Çorlu’da, lise öğrenimini İstanbul Küçükçekmece’de tamamlamıştır. 1976 yılında girdiği İ.T.Ü. Maden Fakültesinden 1981 yılında mezun olmuştur. 1983 yılında, İTÜ Maden Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümünde mühendis olarak çalışmaya başlamıştır. 1991 yılında Y.Müh. 1999 yılında Dr.Müh. unvanlarını almıştır. 2007 yılında emekli olmuştur.

 


Prof. Dr. Tayfun EVERGEN

Prof. Dr. Tayfun Evergen

1940 yılında İstanbul’da doğmuştur. Orta öğrenimini Saint Joeseph Fransız Erkek Lisesi’nde 1952 – 1960 yılları arasında yapmıştır. İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nde 1961 – 1966 yılları arasında eğitimini tamamlamıştır. Çalıştığı kurumlar sırayla 1966 – 1968 Etibank Şark Kromları İşletmesi (Alacakaya, ELAZIĞ) ve 1970 – 1972 Etibank Halıköy Civa İşletmesi (Ödemiş, İZMİR) olmuştur. 30.11.1972 tarihinde, İTÜ Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü’nde asistan olarak göreve başlamıştır. "Etibank Seydişehir Mortaş Açık işletmesi Ateşleme Sisteminin Etüdü" konulu doktora çalışmasını 1978 yılında tamamlamıştır. 1982 yılında yardımcı doçent, 1992 yılında doçent ve 1996 yılında profesör unvanlarını almıştır. 1999 yılında emekli olmuştur. İyi derecede Fransızca bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.